Loading ...
 
Warunki użytkowania

CASIO dokłada wszelkich starań by dostarczać na tej stronie internetowej najnowszych informacji, które są jasne i poprawne. Zanim jednak zdecydują się państwo na podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, prosimy o zasięgnięcie dalszej opinii od jednego z autoryzowanych dealerów lub jednego z naszych pracowników.

1. Użytkowanie obrazów, tekstu i plików do ściągnięcia
Cala zawartość tej strony, a w szczególności obrazy, tekst i grafika są chronione prawem autorskim, zastrzeżonym znakiem towarowym lub prawem o konkurencji. Może to również dotyczyć sytuacji, gdy zostało ocenione, ze próg ustanowiony przez prawa autorskie nie został przekroczony. Zgrywanie materiałów przegrywanie go innym dla celów czysto prywatnych musi być wykonane za uprzednią wyraźną zgodą i pisemnym potwierdzeniem z naszej strony. W wypadku nienależytego stosowania się do tych zasad i nienależytego wykorzystania przedstawionej przez nas zawartości zostaną podjęte wszelkie kroki prawne.

Instrukcje obsługi i podręczniki dostępne na naszej stronie w postaci materiałów do ściągnięcia w szczególności podlegają ochronie praw autorskich. Poszczególne instrukcje obsługi mogą być ściągane wyłącznie na potrzeby użytku prywatnego. Wszelkie dalsze powielanie wychodzące poza ten próg i przekazywanie osobom trzecim jest zabronione, w szczególności, jeżeli odbywa się to w celach komercyjnych jak i używanych sprzętów. Wszelkie złamanie tych zasad może stać się powodem roszczeń odszkodowania lub zakończyć się postępowaniem sądowym.

2. Materiały do pobrania drogą internetową
Oprogramowanie dostępne na naszych stronach zostało sprawdzone pod względem poprawnego działania, jak i braku wirusów. Jest ono klasyfikowane, jako freeware, czyli oprogramowanie darmowe, które może być przekazywane osobom trzecim jedynie za zgodą CASIO. Odpowiedzialność prawna, za freeware jest znacznie bardziej ograniczona w porównaniu z tą, jaka towarzyszy oprogramowaniu kupionemu, jeżeli chodzi o specyfikację.

Użytkownik ma prawo do korzystania z oprogramowania na wyszczególnionym systemie operacyjnym, jeżeli zostały spełnione warunki minimalnych wymagań sprzętowych.

CASIO zapewnia, ze żadne z serwisów nie podlegają prawom własności osób trzecich, i zwalniają użytkownika z wszelkich roszczeń prawnych osób trzecich. W przypadku, gdyby osoba trzecia chciała wystosować roszczenie przeciwko użytkownikowi, jako gdyby któryś serwis miał by być pogwałceniem ich praw, użytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym CASIO na piśmie. Wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo, CASIO jest upoważnione by wkroczyć w proces sądowy i odrzucić roszczenia, które zostały postawione. Jeżeli jednak któryś z serwisów okazałby się łamać prawa osób trzecich, użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania z oprogramowania.

CASIO również ponosi jedynie odpowiedzialność za umyślne lub spowodowane zaniedbaniem sytuacje, chyba ze osoba poszkodowana dozna uszczerbku na zdrowiu, ciele lub jeżeli poniesie śmierć. Wszelkie inne roszczenia odszkodowań są wykluczone. Nie wpływa to na odpowiedzialność prawną zgodnie z postanowieniem Product Liability Act.

W wypadku utraty danych, CASIO odpowiedzialne jest jedynie w wypadku, gdy dane zostały przechowane na przeznaczonym do tego systemie przechowywania danych.

3. Linki zewnętrzne

CASIO nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe z poza domeny www.casio-europe.com i spokrewnionych produktów takich jak www.exilim.de lub www.exilim.de, nie ponosi również odpowiedzialności za strony gdzie treści wyraźnie nie są własnością CASIO. Otwarcie nowego okna oznacza, że został stworzony link do zewnętrznej strony w Internecie. Nie możemy wykluczyć możliwości, ze operator w następstwie zmieni zawartość strony, do której prowadzi ów odnośnik. Nie są prowadzone żadne wtórne testy linków wychodzących ze strony. Jeżeli zostaną państwo urażeni treścią napotkaną w odnośnikach ze strony CASIO, prosimy nas o tym powiadomić, abyśmy mogli usunąć te odnośniki, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

4. Zastrzeżone znaki towarowe / prawa autorskie.
„CASIO” jest zastrzeżonym znakiem towarowym CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Wszystkie marki, znaki firmowe, adresy internetowe, opisy produktów lub modeli odnoszących się do produktów lub serwisów należących do CASIO lub firm połączonych z CASIO są znakami towarowymi i należą do CASIO lub firm połączonych z CASIO. Lista znaków towarowych i znaków firmowych nie jest wyczerpana i pominięcie znaku towarowego na tej stronie internetowej nie oznacza rezygnacji z jego ochrony.

Używanie a w szczególności przerabianie symboli/ jest zabronione, chyba, że uprzednio została udzielona pisemna autoryzacja przez CASIO lub autoryzacja wynika z prawa (nieużywanych, jako znak towarowy)

Inne produkty i opisy firm, które zostały użyte na tej stronie, mogą być znakami towarowymi należącymi do należytych właścicieli, i są traktowane wyłącznie w ten sposób.

5. Poprawki i błędy
CASIO jest upoważnione wprowadzać poprawki do produktów, stron internetowych, działu obsługi klienta, serwisów, programu i tych warunków użytkowania w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania. W wypadku zobowiązań długoterminowych, użytkownik otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną dotyczącą poprawki. W sytuacji, gdy użytkownik pozostaje w ścisłych relacjach z CASIO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się poprawce w ciągu 30 dni, w wypadku poprawki do zobowiązań długoterminowych. Jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw, CASIO ma prawo anulować kontrakt zawarty z użytkownikiem w przeciągu 14 dni.